jak si přestat brát věci osobně

Stává se vám často, že si berete věci osobně, i když se vás situace netýká? Stává se vám, že se cítíte emocionálně zraněni, i když vám druhá osoba nechtěla ublížit? Pokud ano, nejste sami! Brát si věci osobně je běžná vlastnost, se kterou bojuje mnoho z nás a která může vést k pocitům nejistoty, úzkosti a dalším negativním emocím.

Budování emoční odolnosti je klíčem ke zvládnutí umění nebrat si věci osobně. Dobrou zprávou je, že se jedná o dovednost, kterou se lze naučit a rozvíjet, a že se správnými strategiemi se můžete naučit nebrat si věci tak osobně a začít se cítit bezpečněji.

V tomto článku se budeme zabývat různými technikami a strategiemi, které můžete použít k vybudování emoční odolnosti a naučit se nebrat si věci tak osobně.

Jak se můžeme naučit nebrat si věci osobně?

Jedním z nejdůležitějších prvků, jak se naučit nebrat si věci osobně, je naučit se být pozorný. Být pozorný znamená být si vědomý a soustředit se na přítomný okamžik. Být všímavý nám může pomoci vyhnout se promítání našich pocitů nebo emocí na jiné lidi, situace nebo události.

Pokud se k vám například někdo v práci chová nepříjemně, místo abyste si to automaticky brali osobně, můžete se pomocí všímavosti pokusit pochopit, proč se tak chová. Všímavost vám pomůže vidět situaci objektivně a vyhnout se tomu, abyste do ní promítali své pocity.

Když jsme všímaví a dokážeme pozorovat situace, myšlenky a emoce z objektivní perspektivy, může být mnohem snazší pustit z hlavy věci, které se nás netýkají. Často se můžeme přistihnout, že si bereme věci příliš osobně, když prožíváme negativní emoce, které si nepřipouštíme nebo se s nimi nevyrovnáváme. Pokud například cítíte úzkost z nadcházející události, ale neřešíte ji, pravděpodobně si za situaci berete příliš velkou zodpovědnost a berete ji příliš osobně.

Proto je jedním z nejdůležitějších kroků, jak se naučit nebrat si věci osobně, nejprve identifikovat a přiznat si své emoce. Je důležité uvědomovat si, co se ve vás odehrává, a zkoumat své pocity; nemusíte podle nich jednat. Jakmile si své emoce uvědomíte a prozkoumáte je, můžete je nechat jít a soustředit se na danou situaci.

Identifikace a pochopení spouštěčů

Když si bereme věci osobně, obvykle je za tím nějaký spouštěč nebo emoce, kterou si nepřipouštíme. Proto, když se u nás něco spustí, často to nerozpoznáme a bereme si věci příliš osobně. Pokud například zjistíte, že se cítíte emocionálně zraněni komentářem, o kterém si myslíte, že byl myšlen jako vtip, musí existovat něco, co vás spustilo a způsobilo, že jste si komentář vzali osobně.

Identifikace těchto spouštěčů vám může pomoci nebrat si věci osobně a najít způsob, jak tyto emoce překonat. Mezi běžné spouštěče, které usnadňují brát si věci osobně, patří pocit, že jste souzeni, kritizováni, nepochopeni nebo nejistí. Díky tomu si můžeme snadno vzít osobně i poznámky, které nemají být brány osobně, protože se dotýkají některé z těchto emocí.

Pokud si všimnete, že si berete věci příliš osobně, zkuste situaci prozkoumat a zjistit, co by ve vás mohlo být spouštěčem. To vám může pomoci vyhnout se tomu, abyste si věci brali osobně, a může vám to pomoci řešit základní emoci.

Nastavení zdravých hranic

Když nastavujeme hranice, dáváme druhým najevo, co je ve vztahu k nám v pořádku a co ne. Nastavení zdravých hranic může být užitečné, když se potýkáte s tím, že si věci berete osobně, protože může druhé osobě připomenout, že její poznámky se vás netýkají a že jste v pořádku. Pokud například někdo vůči vám pronese nevlídnou nebo nepravdivou poznámku a vy si ji berete osobně, můžete pomocí hranice dát najevo, že si této poznámky nevážíte, místo abyste si ji brali osobně.

To může druhé osobě pomoci pochopit, že vystoupila ze své dráhy, a může jí to usnadnit omluvu za svá slova. Stanovení zdravých hranic může být skvělým způsobem, jak snížit počet případů, kdy si věci berete osobně, a může vám pomoci cítit se bezpečněji a sebevědoměji. Může být užitečné stanovit si osobní hranice jak vůči sobě, tak vůči ostatním.

Pokud vás například čeká zkouška, může být užitečné stanovit si s přáteli a rodinou hranici, že nebudete k dispozici, abyste se mohli věnovat studiu. To vám může pomoci vyhnout se tomu, abyste si připomínky k vašemu rozhodnutí studovat brali příliš osobně, a může vám to pomoci nebrat si věci osobně.

Praktikovat péči o sebe

Důležitou součástí toho, abyste si věci nebrali osobně, je péče o sebe. Když o sebe pečujeme, lépe rozpoznáme, kdy si věci bereme osobně, a dokážeme je snáze pustit z hlavy. Péče o sebe sama vám také pomůže vyhnout se situacím, které mohou způsobit, že si věci budete brát příliš osobně, jako je například stýkání se s lidmi, kteří vás neustále kritizují.

Když o sebe pečujete, dokážete lépe rozpoznat, kdy se cítíte podrážděni, a jste schopni si tyto emoce přiznat a zpracovat je, místo abyste je promítali na jiné lidi. Péče o sebe může zahrnovat cokoli od dostatku spánku, dobrého jídla a trávení času zaměřeného na vaše vášně až po stanovení hranic s lidmi, kteří ve vás vyvolávají úzkost nebo se kvůli nim cítíte špatně.

Vytvoření pozitivního systému podpory

Mít silný podpůrný systém rodiny a přátel, kteří vám pomáhají, vám může usnadnit vyhnout se tomu, abyste si věci brali osobně. Mít ve svém životě lidi, kteří vás podporují a přijímají, vám může pomoci cítit se pochopeně a méně pravděpodobně si brát věci osobně, protože máte lidi, kterým se můžete svěřit a kteří si nebudou brát vaše slova osobně.

Mít silný podpůrný systém může také usnadnit péči o sebe, protože budete mít lidi, kteří vám pomohou se o sebe lépe postarat. Například se můžete chtít vyhnout schůzkám s přáteli, pokud vás neustále kritizují, ale mít silný podpůrný systém může usnadnit vyhnout se této situaci, protože budete mít lidi, kteří vás chápou a přijímají takové, jací jste, a díky tomu bude snazší nebrat si věci osobně, když jste s nimi. Mít silný podpůrný systém vám může usnadnit vyhnout se tomu, abyste si věci brali osobně, a usnadnit vám péči o sebe, protože budete mít lidi, kteří jsou tu pro vás a dávají vám pocit podpory a lásky.

Zdroje, které vám pomohou budovat emocionální odolnost

Existuje mnoho strategií, které můžete použít k budování emoční odolnosti a naučit se nebrat si věci osobně. Jedním ze způsobů, jak k tomu přistupovat, je snažit se vidět situaci z pohledu druhého člověka. To vám může pomoci pochopit, že situace není osobní a že se vám druhá osoba nesnaží ublížit. Další užitečnou strategií je pokusit se na situaci podívat z jiného úhlu pohledu.

Pokud se například potýkáte s nevlídnou poznámkou, zkuste se na ni podívat spíše jako na konstruktivní kritiku než jako na nevlídnou poznámku. To vám může pomoci vidět situaci jinak a zbavit se případných pocitů ublížení nebo hněvu. Protože brát si věci osobně je častý problém, existuje také mnoho zdrojů, které vám mají pomoci nebrat si věci osobně.

Existují knihy, podcasty a další zdroje, které vám mohou pomoci naučit se nebrat si věci osobně. To vám může usnadnit používání strategií a technik, které vám pomohou nebrat si věci osobně a budovat emoční odolnost.

Doporučuji přečíst

přítomný okamžik
Povzbuzující Spiritualita

Jak být plně přítomen v přítomném okamžiku

Život je o okamžicích, které prožíváme, a o vzpomínkách, které si vytváříme. Je snadné zabřednout do minulosti nebo se obávat budoucnosti, ale abychom skutečně maximalizovali hodnotu života, je důležité naučit se být plně přítomný v každém okamžiku. V tomto článku se podíváme […]