přítomný okamžik
Povzbuzující Spiritualita

Jak být plně přítomen v přítomném okamžiku

Život je o okamžicích, které prožíváme, a o vzpomínkách, které si vytváříme. Je snadné zabřednout do minulosti nebo se obávat budoucnosti, ale abychom skutečně maximalizovali hodnotu života, je důležité naučit se být plně přítomný v každém okamžiku. V tomto článku se podíváme […]